Luvat ja sarja slotit

Ilmailuala on hyvin säännösteltyä erityisesti turvallisuuden näkökulmasta. On tärkeää että matkustaminen pidetään samalla joustavana ja sujuvana kuluttajille, eikä turhia viivästymisiä tai vaaratilanteita pääse syntymään. Jokaisella maalla ja mantereella on ilmailuun liittyvät lakinsa ja näitä valvoo paikallisten tahojen viranomaiset.

Tarvittavat luvat

Ennen operoinnin aloittamista, Euroopan alueella toimivilla lentoyhtiöillä ja lentoaluksilla on oltava kaikki alaan liittyvät luvat kunnossa. Kaikilla lentoliikenteen osapuolilla on oltava voimassa oleva toimilupa ennen seuraavan kauden alkamista ja ilman luvan saamista operointi loppuu. Slottejakaan ei jaeta ilman todisteita sopivista luvista, ja nämä on toimitettava puoli vuotta ennen sen kauden alkua, jolloin slotin haluaa itselleen. Kesäkauden lupa on oltava viimeistään tammikuun loppuun mennessä hankittu ja talvikauden lupa on löydyttävä viimeistään elokuussa.

Tämä koskee kaikkia aikataulutuksen mukaan liikkuvaa lentoliikennettä Euroopan alueella, myös yksityisiä yritys lentoyhtiöitä.

Näin kaikkien lentojen aikatauluihin liittyvien suunnitelmien tekeminen on helpompaa ja lentoja voidaan markkinoida tietyllä päivällä ja ajalla jo lähes vuosi eteenpäin.

Sarja slotit

Lupia tarvitaan yksittäisten slottien varaamiseen, mutta tarjolla on myös sarja slotteja.

Yksittäinen slotti on tietyn päivän ja kellonajan varaamista lentoyhtiön toiminnalle lentoasemalla ja se sisältää laskeutumis ja nousu kiitoratojen käytön. Sarja slotiksi kutsutaan sitä, kun vähintään viisi kappaletta slotteja on pyydetty samalle päivälle ja samaan kellonaidarwin_international_airport_dar_sur_r_emma_andrew_223859_540x304kaan säännöllisesti, samalla aikataulutus kaudella. Tähän kuuluu myös se, että ne pystytään toteuttamaan samaan aikaa, tai mahdollisimman lähellä haluttua aikaa. Yli viiden slotin sarjat samalla ajalla toteutettuna vaativat jo isomman lentoaseman käyttöä.

Pienimmissä lentoasemissa ei kapasiteetti riitä näiden tarjoamiseen, eikä se olisi välttämättä arvioitujen kulutusmallien mukaan kannattavaakaan.

Sarja slottien pyynnöt on pystyttävä määrittelemään vähintään viiden sarjan slotiksi ja niihin myönnetään luvat erikseen. Yksittäin varattuja slotteja tai slotti sarjoja ei määritellä erityisesti sarja sloteiksi vaan ne ovat epäsäännöllisiä tai vain muutaman varauspaikan vaativia pyyntöjä.

Sarja slottien keston on oltava koko kauden mittainen ja siitä on käytettävä vähintään 80 prosenttia tai slotti sarjan menettää kuluvalla kaudella tai viimeistään seuraavana kautena. Mikäli slottien käyttämättömyys johtuu lentoyhtiöstä riippumattomista tekijöistä, voidaan 80 prosentin säännöstä joustaa.