Mikä on koordinoijien komitea?

Mikä on koordinoijien komitea

Koordinoijien komitea on organisaatio joka valvoo jäseniksi kuuluvien lentoasemien koordinointia, päivittää säädöksiä ja antaa ohjeita. He tarjoavat myös tarvittaessa apua airplaneriitatilanteissa, tarjoten sovittelua. Komitean tarkoitus on ylläpitää koordinoijien työmoraalia ja luoda sekä lentoasemia, lentoyhtiöitä, kuluttajia ja yleistä lentoliikennettä helpottavia ja auttavia sääntöjä. Jos komiteaan kuuluu, sen ohjeita on noudatettava, tapauskohtaisia poikkeuksia lukuun ottamatta ja sääntöjen rikkominen tai tahallinen laiminlyönti voi johtaa erillisiin rangaistuksiin, esimerkiksi jäsenyys komiteassa voidaan poistaa. Kuulumalla komiteaan jäsenet kertovat arvostavansa näiden pelisääntöjä ja noudattavansa niitä.

Kuka voi olla jäsen?

Tähän komiteaan voivat päästä kaikki jotka kuuluvat esimerkiksi yhteen tai useampaan alla olevan listan ryhmistä.

  • 1. Lentoyhtiöille jotka palvelevat lentoasemaa ja niiden edustaja organisaatioita
  • 2. Lentoaseman hallinnollinen puoli
  • 3. Lentoliikennettä hallinnoivat viranomaiset

Komitean tehtävät

Myös jäsenmaiden edustajia sekä koordinoijia voidaan kutsua komiteaan ja he voivat ilmaista mielipiteensä mutta heillä ei ole mahdollisuutta äänestää, esimerkiksi uusista säännöksistä päätettäessä.

Koordinoijien komitealla on useita erilaisia tehtäviä, joista tärkein on ehdotusten ja neuvon antaminen koordinoijille sekä jäsenmaille. Neuvoja annetaan esimerkiksi koskien

  • Lentoasemien kapasiteetin nostamista ja maksimointia, jolloin hyödynnetään lentoaseman koko potentiaali, tarjotaan kuluttajille sujuvaa liikkumista ja taataan turvallisuus välttyen päällekkäisiltä buukkauksilta.
  • Eri metodeja slottien tehokkaaseen valvontaan, näitä keinoja paikallisia lentoasemia koordinoivat tahot voivat hyödyntää työssään.
  • Paikallisia ohjeistuksia slottien myöntämiselle ja niiden valvonnalle, jotta koordinoijien työskentely olisi avointa ja syrjimätöntä, lentoyhtiöt käyttäisivät varaamansa slotit ja jotta uusille lentoyhtiöille turvattaisiin pääsy markkinoille.
  • Ruuhka-aikojen parempaa käsittelyä ja ennaltaehkäisyä, joka lisää sekä lentoaseman että lentoyhtiön mukavuutta ja suosittavuutta kuluttajien silmissä.
  • Kaikkiin lentoaseman kapasiteettiin liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi neuvoja siihen miten tietystä lentoasemasta saadaan mahdollisimman tehokas yksikkö.
  • Miten käyttää koordinoinnin parametreja.

Koordinoijien komitea myös puuttuu ja sovittelee mahdollisia slotteihin tai lentokentän kapasiteettiin liittyviä riitatilanteita ja yrittää löytää osapuolia tyydyttävät ratkaisut. Lopullinen päätös tietyissä asioissa on aina koordinoijalla eikä komitea pysty ylittämään koordinoijan päätöstä. Neuvot voivat kuitenkin tulla tarpeeseen ja puolueeton taho paikalla voi lievittää molempien riidan osapuolien tunteita ja tuoda uusia näkökulmia ongelmaan.