Slotti hakemukset ja oikeudet

Kaikki lentoyhtiöt jotka operoivat kyseisellä lentoasemalla, tai suunnittelevat operoivansa, ovat velvollisia luovuttamaan kaiken tarvittavan ja merkityksellisen tiedon koordinoijille jotka jakavat slotteja. Merkityksellisiä tietoja kysytään heti slotti hakemuksessa ja ne on toimitettava aikatauluttajan tai koordinoijan erikseen määrittelemän aikarajan sisällä. Erityisesti uusien lentoyhtiöiden, joiden toiveena on operoida ensimmäistä kertaa jollain lentoasemalla, on toimitettava mahdollisimman tarkat asiaan liittyvät tiedot.

Slotti hakemus voidaan myös hylätä. Jos lentoyhtiö ei pysty tarjoamaan tarvittavia tietoja tai jos se on käyttänyt harhaanjohtavia tai vääriä tietoja hakemuksessaan, sen slotti hakemusta ei hyväksytä. Näissä tapauksissa koordinoijan ei tarvitse edes harkita hakemusta vaan se voidaan hävittää heti. Poikkeuksia tähän sääntöön löytyy jos lentoyhtiö pystyy todistettavasti näyttämään lieventäviä seikkoja tai tekijöitä siihen, miksi tiettyjä tietoja ei pystytty tarjoamaan.

Tiedon jakaminen

Yhteistyö on tärkeää joka alalla, eikä ilmailuala ole poikkeus. Aikatauluttajien ja koordinoijien on vaihdettava tietoa esimerkiksi lentoasemien hallinnoivien osien kanssa. Yhteistyö on tärkeää myös lentoliikenteen viranomaisten kanssa, jotta toiminta pysyy muuttuvan lain mukana ja avustusta hankaliin tilanteisiin saadaan molemmilta tahoilta. Jakamalla tietoa nämä eri paikat pystyvät tehostamaan ja helpottamaan omaa työtään tarjoamalla tietoa lentodatasta, sloteista sekä omista velvollisuuksistaan.

Historialliset oikeudet slotteihin

Joukko slotteja tarkoittaa että lentoyhtiö on saanut vähintään viisi slottia samalta ajalta ja päivältä ja käyttö on jatkuvaa. Tämä on lupa käyttää lentoaseman rakennelmaa ja tarvittavia palveluita tietyn aikataulun mukaisesti. Tämän jälkeen slotti palaa takaisin kiertoon, paitsi alla mainituissa poikkeuksellisissa tilanteissa jotka kuuluvat historiallisiin oikeuksiin:

  • Slotti sarjaa käyttää lentoyhtiö joko aikataulutettuihin tai ohjelmoituihin, ei aikataulutettuihin, lentoihin ja palveluihin.
  • Lentoyhtiö pystyy esittämään todisteita koordinoijalle siitä, että se on käyttänyt slotti sarjaa vähintään 80 prosenttia ajasta, kuluneen kauden aikana.

Muissa tapauksissa slotit palautetaan kesää varten tammikuun loppuun mennessä ja talvikadownload (7)utta varten viimeistään elokuun viimeisenä päivänä. Koordinoijan tehtävänä on taas vapautuneiden ja uusien slottien jakaminen tarvitseville ja kiinnostusta osoittaneille lentoyhtiöille. Slotteja voi myös jatkaa jos ehdot historiallisen slotin määritelmässä täytetään ja tämä pystytään todistamaan. Jaossa olevien slottien kanssa suositaan uusia lentoyhtiöitä, joille on varattu 50% vapaista sloteista, mikäli uusia lentoyhtiöitä on näin paljon.