Slottien poisto ja käyttö vaatimukset

Slottien kanssa on käytössä “käytä tai menetä” systeemi joka mahdollistaa myös uusien lentoyhtiöiden pääsyn lentokentille ja estää turhia slotti varauksia, samalla hankaloittaen lentoaseman toimintaa ja toimivuutta ja tehden kuluttajien liikkumisesta hankalampaa.

Kun lentoyhtiö ei täytä niitä sääntöjä jotka on merkitty tarpeelliseksi jotta slotin voi pitää, tämä poistetaan lentoyhtiöltä ja palautetaan takaisin kiertoon.

Näitä tilanteita ovat esimerkiksi usein käyttämättä jääneet slotit tai jos slotit on jätetty maksamatta. Mukaan mahtuu myös poikkeuksellisia tilanteita, jolloin alhainen käyttö prosentti ymmärretään ja huomioidaan. Näissä tapauksissa lentoyhtiölle voidaan antaa aikaa palautua normaaliin tilaan ja jatkaa slottien normaalia käyttöä.

Käytöstä poisto

Erilaisille lennoille ja erilaisille slotti vaihtoehdoille on kaikille omat ehtonsa varauksen pitämisen suhteen.

  • Mikäli reittimatkojen charter lennoista alle 70 prosenttia toteutuu, poistetaan tämä aikataulutuksesta. Charter matkoilta vaadittava slotti prosentti osuus on huomattavasti matalampi kuin muilla lennoilla.
  • Muissa kuin charter lentojen tapauksissa lentoyhtiön on käytettävä 80 prosenttia kauden slotti ajoista tai se menetetään ja images (2)kierrätetään uudelleen.
  • Sarja sloteissa on sekä 80 prosentin sääntö, mutta myös lisänä sääntö joka määrää slottien olevan yli 80 prosentin käytössä kun kaudesta on kulunut 20 prosenttia, eli sarja slottien on tapahduttava koko kauden, alusta lähtien, tarpeeksi usein. Sarja slotit ovat suosittuja ja sijoittuvat yleensä ruuhka-aikoihin. Tämän vuoksi myös vaatimukset niiden säilyttämiselle ovat korkeammat.

Poikkeukset slotin sääntöihin

Vaikeasti ennustettavat tilanteet sekä sellaiset sattumukset joihin lentoyhtiö ei voi varautua, ovat sopivia syitä matalalle toteutumisprosentille. Tällöin slottia ei välttämättä oteta pois vaan lentoyhtiölle annetaan aikaa toipua mahdollisesta poikkeustilasta.

Näitä syitä voi olla esimerkiksi:

  • Lentoasemien tai ilmatilojen sulkeminen pysyvästi tai väliaikaisesti.
  • Mikäli lentokonetyyppi, joka on yleinen kyseisellä lentoyhtiöllä, laitetaan väliaikaisesti tai kokonaan lentokieltoon
  • Jos lentoaseman operoinnissa on häikkää

Yhtä hyväksi syyksi lasketaan tilanne, jossa lentoyhtiön palveluita on häiritty, nimenomaan siihen tarkoitetulla toiminnalla joka tekee lentämisen sekä teknisesti että käytännössä mahdottomaksi toteuttaa. Toinen sallittu tilanne on, mikäli lentoyhtiö joutuu pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin jolloin lentoyhtiölle myönnetään erikoislupa ja aikaa järjestää talousasiansa uudelleen.