Uudet tulokkaat ja slottien haku

Uudet tulokkaat slottien haussa voivat tarkoittaa esimerkiksi lentoyhtiöitä joilla ei vielä ole paikkoja kyseisillä lentoasemilla, tai lentoyhtiöitä joilla on muutama paikka, mutta jotka haluavat tehdä uuden reitin. Reitin valintaan on omat kriteerinsä, eivätkä kaikki reittivalinnat kelpaa uusiksi tulokkaiksi kaikilla lentoasemilla.

Uudet tulokkaat ja slottien hakeminen

  • Uusien tulokkaiden vaatimuksiin sisältyy esimerkiksi se, että slottia pyytänyt lentoyhtiö ei tule pitämään yli viittä slottia tiettyinä päivinä. Tähän sisältyy kaikki lentoyhtiön reitit, eikä niiden tarvitse olla samaan kohteeseen keskittyviä. Näin mahdollistetaan pienempienkin lentoyhtiöiden pääsyn markkinoille ja estetään isompia lentoyhtiöitä dominoimasta alaa ja reittejä.
  • Hakemuksen voi tehdä myös non – stop aikataululla toimivalle matkustajalennoille EU:n sisäisillä lennoilla. Tämä edellyttää kuitenkin sen, että samalla reitillä ei ole enempää kuin kaksi muuta operoijaa. Ehtoihin sisältyy myös se että reitillä ei ole yli viittä slottia kyseistä päivää kohden.
  • Myös maan sisäisille lentoreiteille voi tehdä non – stop matkustajalento hakemuksen. Tässä tapauksessa kyseistä reittiä ei voi olla valmiiksi olemassa maan sisällä. Slottien määrä kyseisellä reitillä on myös rajoitettu alle viiteen kappaleeseen.
  • Jos lentoyhtiöllä on yli viisi prosenttia sloteistaan tarjolla, tai jos se omistaa neljä prosenttia lentoasemajärjestelmästä, se ei voi hakea uutena tulokkaana.

Uudet tulokkaat ensisijaisia

Kaikki vapaana olevat slotit jaetaan halukkaiden lentoyhtiöiden kesken noudattaen tiettyjä säädöksiä.

  • 50 prosenttia vapaista sloteista myönnetään niille, jotka täyttävät uuden tulokkaan vaatimukset. Tilanteessa jossa 50 prosenttia ei täyty uusien tulokkaiden hakemuksista, nämä slotit jaetaan muiden hakeneiden lentoyhtiöiden kesken. Tämä img_newon yksi tavoista, joilla uusien lentoyhtiöiden mahdollisuuksia parannetaan ja osuutta eri lentoasemilla lisätään.
  • Koordinoijan tehtävänä on kohdella jokaista hakemusta reilusti, tuli se sitten uudelta tulokkaalta tai muilta lentoyhtiöiltä. Slotit jaetaan jaksotettujen aikojen perusteella, jokainen päivä erikseen huomioiden. Koordinoijan on aina toimittava avoimesti ja syrjimättä ketään.
  • Mitä useamman uuden tulokkaan vaatimuksen lentoyhtiö täyttää, sitä enemmän sitä suositaan slottien jaossa. Kaikki uuden tulokkaan vaatimukset täyttävä lentoyhtiö on siis aina ensisijaisesti saamassa vapaana olevia slotteja. Loput 50 prosenttia vapaana olevista sloteista jaetaan uusille lentoyhtiöille järjestäen sen mukaan ketkä täyttävät eniten kriteereitä.