Uusien tulokkaiden ja reittien slotti rajoitukset

Lentoyhtiöt ja esimerkiksi koordinoijien komitea valvoo slottien koordinointia ja pyrkii parantamaan uusien tulokkaiden oikeuksia ja mahdollisuuksia slotteihin sekä avustamaan uusien reittien syntymistä. Vaikka uudet tulokkaat ja reitit ovatkin etusijalla, koskee heitä myös useat rajoitukset ja ohjeet. Mikäli näitä ohjeita ja säänöksiä ei pysty noudattamaan, luovutetaan slotti paikka toiselle lentoyhtiölle ja uuden tulokkaan statuksen voi menettää.

Uusien tulokkaiden ja reittien rajoitukset

Kahden samanarvoiseSK 320 201303n kauden ajan on tietyt uusien tulokkaiden slotteihin liittyvät rajoitukset voimassa. Enimmäkseen säännöt koskevat slottien alkuperäisen käyttötarkoituksen muuttamista ja slottien vaihtamista tai vuokraamista toisille lentoyhtiöille. Poikkeuksiakin sääntöihin löytyy, ja joissain tapauksissa voidaan ottaa huomioon uudeksi tulokkaaksi luokitellun lentoyhtiön koko tilanne ja sallia tarvittavat toimenpiteet jotka edistävät yhtiön toimintaa. Kun lentoyhtiö on noudattanut sääntöjä yli kaksi samanarvoista kautta, tai jos se menettää uuden tulokkaan statuksensa, samat säännöt eivät enää päde. Useat lentoyhtiöt tekevätkin näitä, uusille tulokkaille kiellettyjä, toimenpiteitä sekä vaihdoksia jatkuvasti ja se onkin lentoyhtiöille ominaista toimintaa.

Esimerkkejä näistä uusille lentoyhtiöille tarkoitetuista rajoituksista:

  • Slottia tai slotteja ei voi siirtää toiselle lentoyhtiölle kahden samanarvoisen kauden sisällä. Hyväksyttävänä poikkeuksena pidetään lentoyhtiön omistajuuden vaihtumista. Toinen hyväksyttävä syy slotin siirrolle on vararikko.
  • Uudet tulokkaat eivät voi myöskään vaihtaa alkuperäistä, slotin hakemukseen ilmoitettua reittiä, vaan sen on pysyttävä samana. Tämä koskee sekä EU:n sisäisiä reittejä että mannertenvälisiä matkoja.
  • Slotteja ei voi myöskään vaihtaa toisten kanssa. Tähänkin sääntöön on poikkeus, mikäli vaihtaminen tehostaa lentoaseman toimintaa tai esimerkiksi parantamalla kyseisen reitin ajoitusta ja aikatauluja.

Muita vaatimuksia uusille tulokkaille ja reiteille

  • Kaikilla uusien tulokkaiden slotteja hakevilla lentoyhtiöillä on oltava uuden tulokkaan status jo ennen slottien hakemista.
  • Mikäli uusi tulokas lentoyhtiö ei hyväksy koordinoijan lähettämää slotti tarjousta tunnin sisällä koordinoijan lähetettyä tarjouksen, sille ei myönnetä kyseistä slottia ja se menettää uuden tulijan statuksen kyseiselle aikataulutus jaksolle.

Vaikka osa vaatimuksista voi tuntua uusille tulokkaille varsin tiukoilta ja vaativilta, on ne tehty varmistamaan uuden tulokkaan statuksen oikeaa käyttöä ja mahdollistamaan näille parhaat edellytykset